اسکنر تخت AVISION FB6280E

موجود نیست

سایز اسکن : A3
قابلیت اسکن دو رو : خیر
اسکن نگاتیو : خیر
قابلیت تشخیص متن OCR : خیر